rokdarbi.lv


Rokdarbi.lv šobrīd ir izstrādes stadijā, atvērta svaigām idejām un radošiem cilvēkiem.

Labprāt sadarbosimies ar radošiem cilvēkiem kuri ir gatavi padalīties ar savām zināšanām, idejām, gatavajiem darbiņiem. Vēlamies apzināt jūsu vēlmes un vajadzības, svaigākās vēsmas un modernākās tehnoloģijas. Paredzēts ievietot informāciju par kursiem, nodarbībām, klubiņiem un interešu grupām rokdarbniecēm un rokdarbniekiem.

Par nelielu, bet godīgu samaksu ievietosim reklāmu materiālu tirgotājiem.

info@perles.lv
" " " "